PRIVACYVERKLARING

Datum van laatste update: 22/05/2023

Introductie

Visual Box hecht veel waarde aan jouw privacy en is toegewijd aan het beschermen van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen in verband met het versturen van één van onze producten die je hebt gekocht via onze website.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van jou wanneer je een bestelling plaatst om één van onze producten te kopen:

 1. Volledige naam: Om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling correct verwerken en het product naar het juiste adres verzenden, vragen we om jouw volledige naam.
 2. Afleveradres: We vragen om jouw adres om het bestelde product naar de juiste locatie te kunnen verzenden.
 3. E-mailadres: We vragen om jouw e-mailadres zodat we je op de hoogte kunnen houden van de bestelstatus en eventuele updates met betrekking tot jouw aankoop.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van jouw bestelling en het verzenden van het gekochte product naar het opgegeven afleveradres.
 • Het verstrekken van bestelstatussen en updates met betrekking tot jouw aankoop via het opgegeven e-mailadres.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze rechten in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om te voldoen aan de bovengenoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens met derde partijen alleen indien dit noodzakelijk is voor het verwerken en verzenden van jouw bestelling, zoals verzendbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van het product op het opgegeven adres. We zorgen ervoor dat alle derde partijen waarmee we jouw persoonsgegevens delen, passende beveiligingsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw gegevens te waarborgen.

Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om:

 • Inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van jou hebben en te weten te komen hoe wij deze gegevens gebruiken.
 • Jouw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren.
 • Bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, voor zover wij jouw gegevens op basis van toestemming verwerken.

Neem voor het uitoefenen van deze rechten of voor eventuele vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring contact met ons op via [email protected].